Podniková kvalifikácia

小筑幽栖
Zhang Mingxing voľná izba (3,5 jedálenského baru) 01
Rozprašovacie chladiace zariadenie Zhang Mingfenxing pre prázdnu miestnosť 01
Inteligentný zámok Zhang Mingfen 01
Vonkajší stan Zhang Mingfen (chrobák) 01
Zhang Mingfen Star Empty Base 01
Zhang Ming s bočnými posuvnými dverami 01
Zhang Ming rozdeľuje akési hviezdne voľné miesto 01
čestný list (1)
čestný list (2)
čestný list (3)
čestný certifikát
CE certifikácia